Upper Braces Cost

Nina : Magkano ang braces sa taas?

Orthodontist Philippines : Upper at lower lagi ang braces. Ang pinakamabuti mong gawin ay bumisita sa clinic upang makita ko.